Niezalogowany
zmień rozmiar:

Dokumenty do pobrania

Uchwała nr 727/XLI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2018 r.w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock,określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia


z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz określenia ich obwodów.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock i określenia ich obwodów


z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, narok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock
Rekrutacja ID: 136; Wersja: 20.158.311.2219 Harmonogram ID: 738;