Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Adres: 1 Maja 11
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Katarzyna Fabiszewska
Strona WWW: www.sp6plock.pl
E-mail: sekretariat@sp6plock.pl

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku istnieje od 1923 roku. Budynek szkolny mieści się w centrum Płocka. Jesteśmy placówką kameralną, rodzinną, otwartą na nowe inicjatywy, przyjazną każdemu dziecku.

Baza lokalowa posiada: dobrze wyposażone sale lekcyjne, w których znajdują się tablice interaktywne; pracownię językową wyposażoną w indywidualne stanowiska ze słuchawkami; świetlicę; bibliotekę z centrum multimedialnym; pracownię komputerową; salę gimnastyczną; stołówkę oraz gabinety pielęgniarki szkolnej i stomatologa.
Na terenie szkoły znajduje się nowoczesne, tartanowe boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Każde dziecko od klasy czwartej ma przydzieloną indywidualną szafkę, znajdującą się na szkolnym korytarzu.

Szkoła posiada Tytuł "Mistrza Promocji Czytelnictwa" oraz może poszczycić się trzema Certyfikatami: "Szkoła z Klasą", "Szkoła wspierająca uzdolnienia" oraz Certyfikat PaT "Profilaktyka a Teatr", który otrzymaliśmy w styczniu 2009 - jako pierwsza szkoła podstawowa w Polsce. Za swoją działalność "Szóstka" została wyróżniona (przez Komendanta Głównego Policji) za zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz rozpowszechnianie idei profilaktyki przez teatr. W 2013 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił naszą szkołę Medalem PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Szkoła nasza bierze udział w unijnych i ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Nasi uczniowie chętnie działają w wolontariacie oraz włączają się w akcje charytatywne i środowiskowe. Wyjeżdżają na obozy sportowe, zielone szkoły, biwaki, wycieczki i zimowe kuligi. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach lokalnych.
Szkoła jest organizatorem międzyszkolnych konkursów takich jak:
- Konkursy literacki, plastyczny i informatyczny "Jan Paweł II - nasz Papież";
- Konkurs Duetów - kolędy i pastorałki "Cicha Noc";
- Międzyszkolna "Świetlicjada" dla dzieci uczęszczających do szkolnych świetlic;
- Igrzyska Czwórboju Lekkoatletycznego dla klas czwartych.

Organizowanych jest również wiele konkursów szkolnych z różnych przedmiotów i dziedzin dla naszych uczniów SP-6, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści pedagogiki i psychologii.
W pracy edukacyjnej, zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby każdego dziecka. 

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, turniejach, festiwalach na terenie miasta, rejonu, województwa i kraju, zdobywając czołowe lokaty. Oprócz licznych nagród w konkursach przedmiotowych, mocną stroną szkoły są sukcesy sportowe. Niejednokrotnie uczniowie z "szóstki" reprezentowali nasze miasto na Ogólnopolskich Igrzyskach Lekkoatletycznych.

Motto szkoły:
"W każdym dziecku można znaleźć coś dobrego".
Oferta:

Zapewniamy:
- należytą opiekę i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci (szkoła jest monitorowana wewnątrz i na zewnątrz);
- opiekę klas starszych nad najmłodszymi i przydzielenie indywidualnego opiekuna dla każdego pierwszoklasisty;
- indywidualizację pracy z dzieckiem;
- zajęcia edukacyjne przeplatane zabawami z wykorzystaniem pomocy z projektu unijnego "Radosna Szkoła";
- w ramach zajęć obowiązkowych - naukę gry na flażolecie dla wszystkich dzieci klas I-III;
- lekcje nauki pływania w klasach III (w ramach zajęć wychowania fizycznego).

Od klasy IV (dla zainteresowanych) tworzymy oddziały sportowe - lekkoatletyczne.
Dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 10 lat przeprowadzamy egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ. Przed egzaminem organizujemy cykl zajęć przygotowujących.

Od kilkunastu lat organizujemy w szkole ferie zimowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem. W czasie ferii oprócz zabaw i zajęć sportowych uczniowie mają zorganizowane zajęcia ekologiczne, kulinarne, plastyczno-modelarskie, zajęcia logicznego myślenia, informatyczne, zabawy językowe, jak również organizowane wyjście do kina, wyjazd do Happy Parku, czy na kręgle. 

Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać przed i po zajęciach z opieki w świetlicy szkolnej, w której od niedawna atrakcją jest "Magiczny dywan". 

Świetlica czynna jest w godz. 7:00 - 17:00.
Szkoła prowadzi stołówkę. Obiady - 4,50 zł.

Wewnątrz szkoły jest sklepik, w którym oferowane są kanapki, sałatki, owoce, napoje i podstawowe artykuły szkolne. Przy sali gimnastycznej znajduje się tzw. "poidełko", z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie.
Dzieci klas młodszych objęte są bezpłatnym programem Agencji Rynku Rolnego "Owoce i warzywa w szkole", a uczniowie wszystkich klas programem "Mleko w szkole".

Oferujemy pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Rodzice tych uczniów mogą ubiegać się o: obiady refundowane ze środków opieki społecznej i stypendia socjalne.

Zajęcia dodatkowe:

Od klasy pierwszej proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe, rozwijające uzdolnienia w różnych kierunkach:
- wokalnym
- plastycznym
- instrumentalnym
- kulinarnym
- teatralnym
- ogólnorozwojowym (ciekawostki i eksperymenty naukowe)
- nauka gry w szachy 
- nauka programowania

Szkoła zapewnia zajęcia specjalistyczne, wyrównujące braki:
- zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które mają problem z opanowaniem wiedzy
- terapeutyczne i socjoterapeutyczne - dla dzieci, które posiadają opinię Poradni PP
- logopedyczne - dla dzieci z wadami wymowy.

 Szkoła realizuje liczne programy profilaktyczne:
- zajęcia „Spójrz inaczej” w klasach 1-3, przygotowujące dzieci do radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
- „Cukierki” dla klas 3
- „Domowi detektywi - Jaś i Małgosia na tropie" dla klas 4
- program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" dla klas 4
- „Jestem sobą" dla klas 5  
- „Fantastyczne możliwości" dla klas 6
- „Debata” dla klas 6
- „Dopalacze – Twoje Życie – Twój wybór” dla klas 7-8
- zajęcia z psychodydaktyki twórczości w wybranych klasach 1-6

Od sześciu lat organizujemy warsztaty "Szkoła dla rodziców", w których mogą uczestniczyć bezpłatnie wszyscy chętni. Na warsztatach rodzice doskonalą umiejętności wychowawcze, poznają sposoby lepszego porozumiewania się ze swoimi dziećmi, kształtują wzajemne relacje dziecko - rodzic i zapoznają się z różnymi sposobami rozwiązywania dziecięcych problemów.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE sześcio i siedmiolatki

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 675;