Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Adres: 1 Maja 11
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Iwona Bożena Denst
Strona WWW: http://sp6plock.pl
E-mail: sekretariat@sp6plock.pl
Telefon: 24 262 40 15

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku istnieje od 1923 roku. Budynek szkolny mieści się w centrum Płocka. Jesteśmy placówką kameralną, rodzinną, otwartą na nowe inicjatywy, przyjazną każdemu dziecku. Promujemy nauczanie, którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia oraz przygotowanie go do samodzielnego i twórczego życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.
Baza lokalowa posiada: dobrze wyposażone sale lekcyjne, w których znajdują się tablice interaktywne; pracownię językową wyposażoną w indywidualne stanowiska ze słuchawkami; świetlicę; bibliotekę z centrum multimedialnym; pracownię komputerową z wyposażeniem do zajęć programowania i robotyki; pracownię techniczną z wyposażeniem umożliwiającym każdemu uczniowi pracę na swoim stanowisku; salę gimnastyczną; stołówkę oraz gabinety pielęgniarki szkolnej, stomatologa, psychologa i logopedy.

Na terenie szkoły znajduje się tartanowe boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Każdy uczeń od klasy czwartej ma przydzieloną indywidualną szafkę, znajdującą się na szkolnym korytarzu, a każde dziecko z klas I-III własną szafkę/szufladę w sali lekcyjnej.

Szkoła posiada Tytuł "Mistrza Promocji Czytelnictwa" oraz może poszczycić się Certyfikatami: "Szkoła z Klasą", "Szkoła wspierająca uzdolnienia" oraz Certyfikat PaT "Profilaktyka a Teatr", który otrzymaliśmy  jako pierwsza szkoła podstawowa w Polsce. Za swoją działalność "Szóstka" została wyróżniona przez Komendanta Głównego Policji za zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz rozpowszechnianie idei profilaktyki przez teatr. W 2013 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił naszą szkołę Medalem PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Szkoła bierze udział w unijnych i ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Nasi uczniowie chętnie działają w wolontariacie oraz włączają się w akcje charytatywne i środowiskowe. Wyjeżdżają na obozy sportowe, w tym narciarskie, zielone szkoły, biwaki, wycieczki. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach lokalnych.
Szkoła jest organizatorem wielu konkursów międzyszkolnych oraz szkolnych z różnych przedmiotów i dziedzin, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści pedagogiki i psychologii. Składa się z ludzi kreatywnych, pełnych pasji, którzy w pracy edukacyjnej, zwracają uwagę na indywidualne potrzeby każdego dziecka. 
Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, turniejach, festiwalach na terenie miasta, rejonu, województwa i kraju, zdobywając czołowe lokaty. Oprócz licznych nagród w konkursach przedmiotowych, mocną stroną szkoły są sukcesy sportowe. Niejednokrotnie uczniowie z "Szóstki" reprezentowali nasze miasto na Ogólnopolskich Igrzyskach Lekkoatletycznych.
Motto szkoły
„Wychodząc poza teraźniejszość,
 pielęgnujemy przeszłość”.
Oferta:

Zapewniamy:

- należytą opiekę i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci (szkoła jest monitorowana wewnątrz i na  zewnątrz), drzwi wejściowe wyposażone są w zamki z kontrolą dostępu;
- opiekę pedagoga i psychologa;
- pomoc klas starszych nad bezpieczeństwem najmłodszych i przydzielenie indywidualnego opiekuna dla każdego pierwszoklasisty;
- indywidualizację pracy z dzieckiem;
- pracownię biologiczno-chemiczną i geograficzno-przyrodniczą wyposażoną w pomoce laboratoryjne do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów naukowych;
- pracownię techniczną z wyposażeniem umożliwiającym każdemu uczniowi pracę na swoim stanowisku;
- sprzęt i zbiór materiałów do nauki programowania i robotyki;
bibliotekę wyposażoną w księgozbiór podręczny, pozycje w formie multimedialnej oraz liczne woluminy z zakresu literatury dziecięcej,
młodzieżowej, lektur szkolnych oraz książek popularno- naukowych;
- lekcje nauki pływania w klasach III-IV (w ramach zajęć wychowania fizycznego);
- na terenie szkoły funkcjonuje gabinet higienistki i profilaktyki stomatologicznej.

Od klasy IV (dla zainteresowanych) tworzymy oddziały sportowe lekkoatletyczne.

Dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 10 lat przeprowadzamy egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ. Przed egzaminem organizujemy cykl zajęć przygotowujących.

Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać przed po zajęciach opieki świetlicy szkolnej, której atrakcją jest "Magiczny dywan". 

Świetlica czynna jest godz. 6:45 - 16:30. Szkoła prowadzi stołówkę.

W ramach propagowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniowie klas I-V objęci są "Programem dla szkół", który polega na
dostarczeniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.

Oferujemy pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Rodzice tych uczniów mogą ubiegać się o: obiady refundowane ze środków opieki społecznej i stypendia socjalne.
Zajęcia dodatkowe:

Proponujemy dzieciom zajęcia
dodatkowe, rozwijające ich uzdolnienia 
w różnych kierunkach:

- wokalnym
- plastycznym
- instrumentalnym
- dziennikarskim
- kulinarnym
- teatralnym
- sportowym
- fotografii
- majsterkowania i robótek ręcznych
- ogólnorozwojowym (ciekawostki i eksperymenty naukowe)
- poznawania kultury i literatury angielskiej
- nauki gry w szachy i warcaby
- nauki programowania z elementami robotyki
- turystyki (m.in. udział w rajdach krajoznawczych)
- wolontariat.

Szkoła zapewnia zajęcia specjalistyczne:
- zajęcia wyrównawcze
- terapia pedagogiczna
- rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
- logopedyczne
- zajęcia rewalidacyjne
- pomoc psychologa.

 Szkoła realizuje liczne programy profilaktyczne:
- zajęcia „Spójrz inaczej” w klasach 1-3, przygotowujące dzieci do radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
- „Cukierki” dla klas 3 
- „Domowi detektywi - Jaś i Małgosia na tropie" dla klas 4
- ,,Bądź kumplem - nie dokuczaj" dla klas 4
- „Jestem sobą" dla klas 5  
- „Fantastyczne możliwości" dla klas 6
- „Debata” dla klas 6
- "NIE dla przemocy" dla klas 7
- „Dopalacze – Twoje Życie – Twój wybór” dla klas 7-8
- "W sieci uzależnień" dla klas 8
- "Nie przegraj młodości" dla klas 7-8
- zajęcia z psychodydaktyki twórczości w wybranych klasach 1-6Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 3 klasy ogólnodostępne

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 175; Wersja: 24.101.1.7 Harmonogram ID: 1377;