Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Adres: 1 Maja 11
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Iwona Bożena Denst
Strona WWW: http://sp6plock.pl
E-mail: sekretariat@sp6plock.pl
Telefon: 24 262 40 15

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku istnieje od 1923 roku. Budynek szkolny mieści się w centrum Płocka. Jesteśmy placówką kameralną, rodzinną, otwartą na nowe inicjatywy, przyjazną każdemu dziecku. Promujemy nauczanie, którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia oraz przygotowanie go do samodzielnego i twórczego życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.
Baza lokalowa posiada: dobrze wyposażone sale lekcyjne, w których znajdują się tablice interaktywne; pracownię językową wyposażoną w indywidualne stanowiska ze słuchawkami; świetlicę; bibliotekę z centrum multimedialnym; pracownię komputerową z wyposażeniem do zajęć programowania i robotyki; pracownię techniczną z wyposażeniem umożliwiającym każdemu uczniowi pracę na swoim profesjonalnym stanowisku; salę gimnastyczną; stołówkę oraz gabinety pielęgniarki szkolnej i stomatologa.

Na terenie szkoły znajduje się tartanowe boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Każdy uczeń od klasy czwartej ma przydzieloną indywidualną szafkę, znajdującą się na szkolnym korytarzu, a każde dziecko z klas I-III własną szafkę/szufladę w sali lekcyjnej.

Szkoła posiada Tytuł "Mistrza Promocji Czytelnictwa" oraz może poszczycić się Certyfikatami: "Szkoła z Klasą", "Szkoła wspierająca uzdolnienia" oraz Certyfikat PaT "Profilaktyka a Teatr", który otrzymaliśmy  jako pierwsza szkoła podstawowa w Polsce. Za swoją działalność "Szóstka" została wyróżniona przez Komendanta Głównego Policji za zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz rozpowszechnianie idei profilaktyki przez teatr. W 2013 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił naszą szkołę Medalem PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.
Szkoła bierze udział w unijnych i ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Nasi uczniowie chętnie działają w wolontariacie oraz włączają się w akcje charytatywne i środowiskowe. Wyjeżdżają na obozy sportowe, w tym narciarskie, zielone szkoły, biwaki, wycieczki. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach lokalnych.
Szkoła jest organizatorem wielu konkursów międzyszkolnych oraz szkolnych z różnych przedmiotów i dziedzin, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści pedagogiki i psychologii. Składa się z ludzi kreatywnych, pełnych pasji, którzy w pracy edukacyjnej, zwracają uwagę na indywidualne potrzeby każdego dziecka. 
Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, turniejach, festiwalach na terenie miasta, rejonu, województwa i kraju, zdobywając czołowe lokaty. Oprócz licznych nagród w konkursach przedmiotowych, mocną stroną szkoły są sukcesy sportowe. Niejednokrotnie uczniowie z "szóstki" reprezentowali nasze miasto na Ogólnopolskich Igrzyskach Lekkoatletycznych.
Motto szkoły
„Wychodząc poza teraźniejszość,
 pielęgnujemy przeszłość”.
Oferta:

Zapewniamy:
- należytą opiekę i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci (szkoła jest monitorowana wewnątrz i na zewnątrz);
- opiekę pedagoga i psychologa;
- pomoc klas starszych nad bezpieczeństwem najmłodszych i przydzielenie indywidualnego opiekuna dla każdego pierwszoklasisty;
- indywidualizację pracy z dzieckiem;
- pracownię biologiczno-chemiczną i geograficzno-przyrodniczą wyposażoną w pomoce laboratoryjne do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów naukowych;
- pracownię techniczną z wyposażeniem umożliwiającym każdemu uczniowi pracę na swoim profesjonalnym stanowisku z wykorzystaniem pomocy z projektu rządowego „Laboratoria przyszłości”;
- zbiór materiałów do nauki programowania i robotyki z wykorzystaniem pomocy z projektu unijnego "Z podstawówką w świat" oraz rządowego „Laboratoria przyszłości”;
- bibliotekę wyposażoną w księgozbiór podręczny, pozycje w formie multimedialnej oraz liczne woluminy z zakresu literatury dziecięcej, młodzieżowej, lektur szkolnych oraz książek popularno-naukowych;
- naukę gry na flażolecie dla wszystkich dzieci klas I-III;
- lekcje nauki pływania w klasach III-IV (w ramach zajęć wychowania fizycznego);
- na terenie szkoły funkcjonuje gabinet higienistki i profilaktyki stomatologicznej.

Od klasy IV (dla zainteresowanych) tworzymy oddziały sportowe - lekkoatletyczne.

Dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 10 at przeprowadzamy egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ. Przed egzaminem organizujemy cykl zajęć przygotowujących.

Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać przed i po zajęciach z opieki w świetlicy szkolnej, w której atrakcją jest "Magiczny dywan". 

Świetlica czynna jest w godz. 6:45 - 16:30.
Szkoła prowadzi stołówkę. Obiady - 6,00 zł.

W ramach propagowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniowie klas I-V objęci są "Programem dla szkół"który polega na dostarczeniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.

Oferujemy pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Rodzice tych uczniów mogą ubiegać się o: obiady refundowane ze środków opieki społecznej i stypendia socjalne.Zajęcia dodatkowe:

Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe, rozwijające ich uzdolnienia w różnych kierunkach:
- wokalnym
- plastycznym
- instrumentalnym
- dziennikarskim
- kulinarnym
- teatralnym
- sportowym
- fotografii
- majsterkowania i robótek ręcznych
- ogólnorozwojowym (ciekawostki i eksperymenty naukowe)
- poznawania kultury i literatury angielskiej
- nauki gry w szachy i warcaby
- nauki programowania z elementami robotyki
- turystyki (m.in. udział w rajdach krajoznawczych)
- wolontariat 

Szkoła zapewnia zajęcia specjalistyczne:

- zajęcia wyrównawcze
- terapia pedagogiczna
- rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
- logopedyczne
- zajęcia rewalidacyjne
- pomoc psychologa.

 Szkoła realizuje liczne programy profilaktyczne:
- zajęcia „Spójrz inaczej” w klasach 1-3, przygotowujące dzieci do radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
- „Cukierki” dla klas 3 
- „Domowi detektywi - Jaś i Małgosia na tropie" dla klas 4
- program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" dla klas 4
- „Jestem sobą" dla klas 5  
- „Fantastyczne możliwości" dla klas 6
- „Debata” dla klas 6
- „Dopalacze – Twoje Życie – Twój wybór” dla klas 7-8
- "W sieci uzależnień" dla klas 8
- "Nie przegraj młodości" dla klas 7-8
- zajęcia z psychodydaktyki twórczości w wybranych klasach 1-6

Od siedmiu lat organizujemy warsztaty "Szkoła dla rodziców", w których mogą uczestniczyć bezpłatnie wszyscy chętni. Na warsztatach rodzice doskonalą umiejętności wychowawcze, poznają sposoby lepszego porozumiewania się ze swoimi dziećmi, kształtują wzajemne relacje dziecko - rodzic i zapoznają się z różnymi sposobami rozwiązywania dziecięcych problemów.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 3 klasy ogólnodostępne

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 166; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1281;