Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku

Adres: 1 Maja 11
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Katarzyna Fabiszewska
Strona WWW: http://sp6plock.pl
E-mail: sekretariat@sp6plock.pl
Telefon: 24 262 40 15

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku istnieje od 1923 roku. Budynek szkolny mieści się w centrum Płocka. Jesteśmy placówką kameralną, rodzinną, otwartą na nowe inicjatywy, przyjazną każdemu dziecku. Promujemy nauczanie, którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia oraz przygotowanie go do samodzielnego i twórczego życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości.


Baza lokalowa posiada: dobrze wyposażone sale lekcyjne, w których znajdują się tablice interaktywne; pracownię językową wyposażoną w indywidualne stanowiska ze słuchawkami; świetlicę; bibliotekę z centrum multimedialnym; pracownię komputerową z wyposażeniem do zajęć programowania i robotyki; pracownię techniczną z wyposażeniem umożliwiającym każdemu uczniowi pracę na swoim profesjonalnym stanowisku;  salę gimnastyczną; stołówkę oraz gabinety pielęgniarki szkolnej i stomatologa.

Na terenie szkoły znajduje się nowoczesne, tartanowe boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Każde dziecko od klasy czwartej ma przydzieloną indywidualną szafkę, znajdującą się na szkolnym korytarzu, a każde dziecko z klas I-III własną szafkę/szufladę w sali lekcyjnej.

Szkoła posiada Tytuł "Mistrza Promocji Czytelnictwa" oraz może poszczycić się trzema Certyfikatami: "Szkoła z Klasą", "Szkoła wspierająca uzdolnienia" oraz Certyfikat PaT "Profilaktyka a Teatr", który otrzymaliśmy w styczniu 2009 - jako pierwsza szkoła podstawowa w Polsce. Za swoją działalność "Szóstka" została wyróżniona (przez Komendanta Głównego Policji) za zaangażowanie w działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci oraz rozpowszechnianie idei profilaktyki przez teatr.

W 2013 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił naszą szkołę Medalem PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

Szkoła bierze udział w unijnych i ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Nasi uczniowie chętnie działają w wolontariacie oraz włączają się w akcje charytatywne i środowiskowe. Wyjeżdżają na obozy sportowe, w tym narciarskie, zielone szkoły, biwaki, wycieczki. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach lokalnych.

Szkoła jest organizatorem międzyszkolnych konkursów takich jak:
 - Konkursy literacki, plastyczny i informatyczny "Jan Paweł II - nasz Papież";
 - Konkurs Duetów - kolędy i pastorałki "Cicha Noc";
 - Międzyszkolna "Świetlicjada" dla dzieci uczęszczających do szkolnych świetlic;
 - Igrzyska Czwórboju Lekkoatletycznego dla klas czwartych.

Dla naszych uczniów organizowanych jest również wiele konkursów szkolnych z różnych przedmiotów i dziedzin, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele oraz specjaliści pedagogiki i psychologii. Składa się z ludzi kreatywnych, pełnych pasji, którzy w pracy edukacyjnej, zwracają uwagę na indywidualne potrzeby każdego dziecka.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, turniejach, festiwalach na terenie miasta, rejonu, województwa i kraju, zdobywając czołowe lokaty. Oprócz licznych nagród w konkursach przedmiotowych, mocną stroną szkoły są sukcesy sportowe.
Niejednokrotnie uczniowie z "szóstki" reprezentowali nasze miasto na Ogólnopolskich Igrzyskach Lekkoatletycznych.

Motto szkoły (Janusz Korczak):
"Dziecko chce być dobre.
 Jeśli nie umie - naucz.
 Jeśli nie wie - wytłumacz.
 Jeśli nie może - pomóż."
Oferta:
Zapewniamy:
- należytą opiekę i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci (szkoła jest monitorowana wewnątrz i na zewnątrz);
- opiekę pedagoga i psychologa;
- pomoc klas starszych nad bezpieczeństwem najmłodszych i przydzielenie indywidualnego opiekuna dla każdego pierwszoklasisty;
- indywidualizację pracy z dzieckiem;
- zajęcia edukacyjne przeplatane zabawami z wykorzystaniem pomocy z projektu unijnego "Radosna Szkoła";
- pracownię biologiczno-chemiczną i geograficzno-przyrodniczą wyposażoną w pomoce laboratoryjne do prowadzenia doświadczeń i eksperymentów naukowych;
- pracownię techniczną z wyposażeniem umożliwiającym każdemu uczniowi pracę na swoim profesjonalnym stanowisku z wykorzystaniem pomocy z projektu rządowego „Laboratoria przyszłości”;
- zbiór materiałów do nauki programowania i robotyki z wykorzystaniem pomocy z projektu unijnego "Z podstawówką w świat" oraz rządowego „Laboratoria przyszłości”;
- bibliotekę wyposażoną w księgozbiór podręczny, pozycje w formie multimedialnej oraz liczne woluminy z zakresu literatury dziecięcej, młodzieżowej, lektur szkolnych oraz książek popularno-naukowych;
- w ramach zajęć obowiązkowych - naukę gry na flażolecie dla wszystkich dzieci klas I-III;
- lekcje nauki pływania w klasach III-IV (w ramach zajęć wychowania fizycznego);
- na terenie szkoły funkcjonuje gabinet higienistki i profilaktyki stomatologicznej.

Od klasy IV (dla zainteresowanych) tworzymy oddziały sportowe - lekkoatletyczne.

Dla wszystkich chętnych, którzy ukończyli 10 lat przeprowadzamy egzamin na KARTĘ ROWEROWĄ. Przed egzaminem organizujemy cykl zajęć przygotowujących.

Od kilkunastu lat organizujemy w szkole ferie zimowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem. W czasie ferii oprócz zabaw i zajęć sportowych uczniowie mają zorganizowane zajęcia ekologiczne, biologiczno-chemiczne, plastyczno-modelarskie, programowania z elementami robotyki, majsterkowanie, zajęcia twórcze, jak również organizowane wyjście do kina, wyjazd do Happy Parku, czy na kręgle.

Dzieci rodziców pracujących mogą korzystać przed i po zajęciach z opieki w świetlicy szkolnej, w której atrakcją jest "Magiczny dywan".
Świetlica czynna jest w godz. 6:45 - 16:30.
Szkoła prowadzi stołówkę. Obiady - 5,00 zł.

W ramach propagowania zdrowych nawyków żywieniowych uczniowie klas I-V objęci są "Programem dla szkół", który polega na dostarczeniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.

Oferujemy pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Rodzice tych uczniów mogą ubiegać się o: obiady refundowane ze środków opieki społecznej i stypendia socjalne.


Zajęcia dodatkowe:
Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe, rozwijające ich uzdolnienia w różnych kierunkach:
 - wokalnym
 - plastycznym
 - instrumentalnym
 - dziennikarskim
 - kulinarnym
 - teatralnym
 - sportowym
 - fotografii
 - majsterkowania i robótek ręcznych
 - ogólnorozwojowym (ciekawostki i eksperymenty naukowe)
 - poznawania kultury i literatury angielskiej
 - nauki gry w szachy
 - nauki programowania z elementami robotyki
 - turystyki (m.in. udział w rajdach krajoznawczych)
Szkoła zapewnia zajęcia specjalistyczne, wyrównujące braki:
 - zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które mają problem z opanowaniem wiedzy
 - terapeutyczne i rozwijające kompetencje społeczne - dla dzieci, które posiadają opinię Poradni PP
 - logopedyczne - dla dzieci z wadami wymowy
 - zajęcia rewalidacyjne – dla dzieci z orzeczeniami.
Szkoła realizuje liczne programy profilaktyczne:
 - zajęcia „Spójrz inaczej” w klasach 1-3, przygotowujące dzieci do radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 - „Cukierki” dla klas 3
 - „Domowi detektywi - Jaś i Małgosia na tropie" dla klas 4
 - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" dla klas 4
 - „Jestem sobą" dla klas 5  
 - „Fantastyczne możliwości" dla klas 6
 - „Debata” dla klas 6
 - „Dopalacze – Twoje Życie – Twój wybór” dla klas 7-8
 - "W sieci uzależnień" dla klas 8
 - "Nie przegraj młodości" dla klas 7-8
 - zajęcia z psychodydaktyki twórczości w wybranych klasach 1-6

Od siedmiu lat organizujemy warsztaty "Szkoła dla rodziców", w których mogą uczestniczyć bezpłatnie wszyscy chętni. Na warsztatach rodzice doskonalą umiejętności wychowawcze, poznają sposoby lepszego porozumiewania się ze swoimi dziećmi, kształtują wzajemne relacje dziecko - rodzic i zapoznają się z różnymi sposobami rozwiązywania dziecięcych problemów.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 3 klasy ogólnodostępne

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 156; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1168;