Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku

Adres: Sierpecka 15
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Wanda Cupta
Strona WWW: http://sp13plock.edupage.org
E-mail: sp13.plock@gazeta.pl
Telefon: 24 262 96 13

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Brzechwy jest placówką obwodową dla uczniów zamieszkałych na osiedlu Trzepowo, ale uczą się u nas również dzieci z innych dzielnic Płocka i gmin Stara Biała i Radzanowo.
Atmosfera w szkole jest pełna życzliwości i zrozumienia, a każde dziecko czuje się docenione i zauważone.
Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie. Nasi absolwenci, dzięki rzetelnemu przygotowaniu i wymagającej kadrze świetnie radzą sobie podczas edukacji ponadpodstawowej.

Uczniowie osiągają sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej, ogólnokrajowej, a nawet międzynarodowej.
Organizujemy wycieczki szkolne, dzięki którym uczniowie poznają nie tylko nasz kraj, ale również kulturę naszych sąsiadów.
Szkoła posiada tytuł „Szkoły wspierającej uzdolnienia” oraz „Szkoły bez przemocy”
Bardzo ważną rolę spełniają w naszej szkole rodzice. Liczymy się z ich zdaniem, sugestiami, korzystamy z pomocy. Wspólnie włączamy się w działalność charytatywną i współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
Oferta:
Posyłając dziecko do naszej szkoły zyskujesz:

- Gwarancję życzliwej atmosfery;
- Komfort nauki w klasach o małej liczebności;
- Doskonałą opiekę i edukację sprawowaną przez doświadczoną i świetnie wyszkoloną kadrę pedagogiczną.
Poza tym:

- Każdy uczeń ma możliwość rozwijania uzdolnień, zainteresowań poprzez udział w licznych kołach zainteresowań;
- Nasi uczniowie brali udział w projektach unijnych "Matematyka nic trudnego" i "Dla nas każdy uczeń jest ważny",
"Moja przyszłość", "Z podstawówką w świat". Po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej realizowaliśmy " Zajęcia wyrównujące braki po zdalnym nauczaniu".
Dzięki udziałowi w projektach takich jak: "Aktywna Tablica"  czy "Laboratoria przyszłości" uczniowie mogą korzystać z nowych laptopów i innych nowoczesnych pomocy naukowych, takich jak: drukarka 3D, sprzęt audio, profesjonalny sprzęt do fotografowania.
- Od I klasy dzieci korzystają z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, tabletów  oraz uczą się języka angielskiego w nowoczesnej pracowni językowej.
- Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 6.30 do 16.30
- Uczniowie mają do dyspozycji plac zabaw dla dzieci oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią i
oświetleniem.
- Istnieje możliwość wykupienia obiadów dla dzieci, dostarczanych przez firmę cateringową.
- Dzieci mają możliwość korzystania z pomocy specjalistów np. logopedy, pedagoga i terapeuty pedagogicznego.
- Uczniowie uczestniczą w imprezach szkolnych, środowiskowych i wycieczkach.
- Dzieci zamieszkałe w gminie Stara Biała otrzymują bezpłatne bilety miesięczne ( dotyczy uczniów zamieszkałych w
odległości 3-4 km. od szkoły)

Zajęcia dodatkowe:
W szkole prowadzone są liczne koła przedmiotowe i zainteresowań:

• Koło plastyczne
• Koło matematyczne
• Koło języka angielskiego
• Koło historyczne
• Koło języka polskiego
• Szkolne Koło Sportowe
• Koło "Mały ekolog"

Uczniowie słabsi mogą wyrównywać braki w edukacji na zajęciach wyrównawczych.
Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają zapewnioną pomoc nauczyciela wspomagającego.
Prowadzona jest również gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno społeczne.
Dzieci mają możliwość konsultacji indywidualnych z pedagogiem szkolnym.
Uczniowie z klasy III - IV bezpłatnie uczestniczą w nauce pływania i zajęciach na basenie.
Dla chętnych jest możliwość zorganizowania na terenie szkoły dodatkowych zajęć np. języka angielskiego, gry na gitarze itp. Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE a

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 156; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1168;