Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

Adres: Miodowa 13A
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: sp17.plocman.pl
E-mail: sp17.plock@gmail.com

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku jest placówką o pięćdziesięcioletniej tradycji. W związku z wejściem w życie reformy systemu oświaty,  od 1 września 2017 zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze prowadzone są w dwóch budynkach. Klasy I-VI będą pracować w budynku przy ul. Miodowej 13a, natomiast klasy VII-VIII oraz oddziały gimnazjalne w budynku przy ul. Miodowej 18. Podczas systematycznej pracy dydaktyczno-wychowawczej przygotowujemy uczniów do życia we współczesnym świecie, jednocześnie dbając o tradycje. Posiadamy swój ceremoniał i hymn. Dewizą, która przyświeca nam w pracy z uczniami, jest myśl: „Oczekuj, że każdy uczeń jest inny”.
Zatrudniamy wykształconą kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi kwalifikacje, stosuje nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi, realizuje innowacje pedagogiczne, projekty, programy edukacyjne i profilaktyczne oraz bierze udział w różnorodnych przedsięwzięciach. Potwierdzeniem podejmowanych działań są uzyskane certyfikaty.
Aby spełnić Państwa oczekiwania, stworzyliśmy szkołę bezpieczną, przyjazną dzieciom i ich rodzicom. Zapewniamy wyjątkową atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia i nawiązywaniu nowych przyjaźni poprzez zabawę i naukę. Stwarzamy możliwość skorzystania z porad specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogów. Dodatkowo na terenie placówki funkcjonują klasy integracyjne oraz klasy sportowe, które działają w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej.
Uczniowie w naszej szkole mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uczęszczając na różnorodne, pozalekcyjne koła zainteresowań i koła przedmiotowe, pozwalające na rozbudzanie ciekawości świata. Od wielu lat uczestniczymy w różnorodnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną. Sale edukacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt m.in. tablice multimedialne, dywan interaktywny. Do dyspozycji uczniów mamy przestronne sale gimnastyczną i sale do gimnastyki korekcyjnej.  Dysponujemy pracowniami przedmiotowymi, komputerowymi, językowymi oraz biblioteką szkolną z centrum multimedialnym. Ponadto zapewniamy naszym uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej przed i po skończonych lekcjach oraz możliwość wykupienia smacznych obiadów w stołówce.
Atutem szkoły jest wydzielona część budynku przeznaczona wyłącznie dla dzieci najmłodszych, w której znajdują się wyremontowane sale wyposażone w indywidualne szafki dla dzieci, toalety dostosowane do ergonomii uczniów oraz odrębne szatnie. W 2012 roku powstał plac zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, położony w sąsiedztwie nowoczesnego kompleksu boisk tartanowych.
Od września 2012 roku funkcjonuje dziennik elektroniczny ułatwiający kontakt z rodzicami i opiekunami.
Aby przybliżyć wizerunek placówki, zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu stworzonego na nasz jubileusz.
https://www.youtube.com/watch?v=0gtpgBw9m38Oferta:

Klasa I a z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego z elementami kodowania pn: "Have fun and learn",

Klasa I b z zajęciami dodatkowymi nauki gry w szachy,

Klasa I c oddział integracyjny.


Zapewniamy:
• profesjonalną i rzetelną realizację podstawy programowej,
• urozmaicone zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe prowadzone nowoczesnymi metodami i formami pracy,
• możliwość wszechstronnego rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci,
• rozwijanie kreatywności poprzez działania dla dobra innych,
• bogatą bazę dydaktyczną i sportową,
• różnorodną gamę imprez szkolnych,
• udział w licznych konkursach z nagrodami,
• ciekawe wycieczki turystyczno-edukacyjne, wyjazdy na obozy sportowe, zielone szkoły, wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.,
• zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej od godziny 6.40 do 16.00,
• smaczne obiady w stołówce,
• możliwość skorzystania z konsultacji pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczycieli zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, nauczycieli - specjalistów terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogów.
Również zapewniamy:
• poczucie bezpieczeństwa dzieci dzięki działającemu monitoringowi zewnętrznemu i wewnętrznemu,
• opiekę medyczną,
• przyjazną i życzliwą atmosferę.

Wiemy, że start dziecka w szkole ma ogromne znaczenie dla jego życia i rozwoju. Dbamy, aby przebiegał on w przyjaznej młodemu człowiekowi, rodzinnej atmosferze, jaką staramy się zapewnić naszym wychowankom.
Zajęcia dodatkowe:
Ponadto oferujemy:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne,
- dodatkowe godziny języka angielskiego,
- gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,
- zajęcia na basenie,
- zajęcia piłkarskie w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej,
- zajęcia sportowe, m.in. unihokej, siatkówka,
- udział w rajdach turystycznych,
- udział w kołach zainteresowań: szachowym, pierwszej pomocy,
- rozwijanie umiejętności muzycznych na spotkaniach chóru „Muzyczne Iskierki”,
- udział w zespole tanecznym „Pląs”,
- rozwijanie zainteresowań teatralnych na spotkaniach grupy „Zgrywusy”,
- udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe oraz twórcze myślenie,
- rozwijanie umiejętności matematycznych, humanistycznych, przyrodniczych, historycznych, językowych, logicznego myślenia, plastycznych na kołach przedmiotowych.

Zapraszamy do naszej placówki.


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE klasy pierwsze (Ia-ogólnodostępny z językiem angielskim,Ib - ogólnodostępny (szachy) 14

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 610;