Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku

Adres: Walecznych 20
09-409 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Liliana Tomaszewska
Strona WWW: http://sp23.edu.pl/
E-mail: sp23plock@sp23.edu.pl
Telefon: 24 364 48 50

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku ma już ponad trzydziestoletnią tradycję kształcenia, (istnieje od 1 września 1989 roku). Szkoła usytuowana jest w centrum Osiedla Podolszyce Północ w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Północnego. W zasobach szkoły znajduje się kompleks obiektów sportowych "ORLIK 212", siłownia pod chmurką. Plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", usytuowany jest przy wyjściu ze świetlicy szkolnej. Nowa lokalizacja świetlicy umożliwia uczniom klas I - III spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Szkołę tworzą cztery segmenty połączone holem, dwie sale gimnastyczne i hala sportowa z zapleczem sportowym i siłownią. Oprócz pomieszczeń lekcyjnych i świetlicy szkolnej szkoła posiada bibliotekę, stołówkę, gabinet lekarski i stomatologiczny, który został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, gabinet logopedyczny, gabinet EEG BioFeedback, pracownię terapii sensorycznej, trzy pracownie komputerowe, wyśmienicie wyposażoną pracownię fizyczno - chemiczną, znakomicie wyposażone pracownie językowe. Sukcesywnie dbamy o warunki nauki naszych uczniów - walczymy z hałasem w szkole, poprzez adaptację akustyczną pomieszczeń szkolnych. W ramach programu "Laboratoria Przyszłości" pozyskaliśmy sprzęt umożliwiający łatwe wejście w przyszłość naszych uczniów. Powstała pracownia audiowizualna wyposażona w nowoczesny sprzęt do nagrywania i obróbki dźwięku i obrazu, spełniająca rolę pracowni zajęć muzycznych - zespół muzyczny. Na terenie placówki mieszczą się filie Młodzieżowego Domu Kultury, Książnicy Płockiej. Od 2018 roku Szkoła Podstawowa nr 23 jest miejscem, gdzie przy współpracy ORLENU i SEKAIN odbywają się cyklicznie półkolonie kulturalne dla dzieci ze szkól podstawowych. W szkole funkcjonują klasy integracyjne oraz klasy sportowe o profilu piłka ręczna, piłka siatkowa i profilu gier zespołowych. Szkoła została objęta miejskim programem Płocka Akademia Piłki Ręcznej. Kadra pedagogiczna to doświadczeni i wysoko wykwalifikowani nauczyciele i specjaliści, którzy stale podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania. Współpracują ze środowiskiem akademickim wielu uczelni w Polsce. Jesteśmy szkołą sukcesu, nasi ósmoklasiści z 2020 r. i 2021 najlepiej napisali egzamin zewnętrzny ósmoklasisty w całym Płocku. W 2022 roku Nasza Szkoła uplasowała się na pierwszym miejscu wśród rejonowych szkół podstawowych w Płocku, w rankingu opublikowanym na portalu WaszaEdukacja.pl. W rankingu brano pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz wyniki i osiągnięcia uczniów biorących udział w olimpiadach przedmiotowych. W 2023 roku najwięcej naszych uczniów uzyskało prestiżowe stypendia "Płockie Talenty". Uczniowie kolejny raz osiągnęli bardzo wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty i znaleźli się w czołowej trójce szkół płockich. Uczniowie SP 23 stają się rok rocznie laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych. Nasi sportowcy osiągają wybitne sukcesy, w zakresie piłki ręcznej, piłki siatkowej i innych dyscyplin sportowych. Rozwiązania innowacyjne, popierane przez uczniów, rodziców, nauczycieli, Organ Prowadzący, Kuratorium Oświaty stanowią podstawę do dalszych działań na rzecz poprawy efektywności procesu edukacyjnego. Prowadzimy liczne innowacje edukacyjne: zajęcia jogi, koło taneczne, zajęcia twórczości, innowacje językowe, innowacje metodyczne, zajęcia dla uzdolnionej młodzieży, zajęcia gry na instrumentach, zajęcia szkolne. Szkoła dysponuje samochodem 16 osobowym, który służy głównie do przewozu uczniów naszej szkoły na basen a także wykorzystywany jest okazjonalnie dla grup sportowych w wyjazdach na mecze i turnieje, dla uczestników konkursów wiedzowych i artystycznych.   
Oferta:

W roku szkolnym 2024/2025 planuje się utworzenie 5 klas pierwszych w tym 4 klasy pierwsze ogólne i 1 oddział integracyjny.

Szkoła oferuje dla dzieci:

naukę języka angielskiego i niemieckiego w pracowniach specjalistycznych wyposażonych w nowoczesny sprzęt
        - multimedialna pracownia językowa;

opiekę świetlicową w godzinach 6.30 - 16.30;

obiady na stołówce szkolnej;

opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów w tym terapeutów terapii SI, nauczycieli wspomagających;

zajęcia gimnastyki korekcyjnej;

realizację już od pierwszej klasy licznych innowacji;

zajęcia taneczne;

zajęcia muzyczne - gra na instrumentach i zajęcia wokalne;

klasy sportowe o zróżnicowanych profilach: piłka ręczna, siatkowa, nożna;

dojazdy busem szkolnym na zajęcia basenu.

Dzieci objęte są bezpłatnymi programami Agencji Rynku Rolnego "Mleko w szkole" i "Owoce w szkole". Szkoła oferuje duży wachlarz zajęć pozalekcyjnych, zarówno prowadzonych przez naszych nauczycieli, jak i we współpracy z Filią Młodzieżowego Domu Kultury, Filią Książnicy Płockiej. Do wyróżników naszej szkoły należą: zajęcia tańca towarzyskiego, nauka gry na gitarze, innowacyjne zajęcia jogi, zajęcia sportowe w ramach Akademii Piłki Ręcznej, chór szkolny, koło szachowe, zajęcia twórczości, dodatkowy język obcy już od czwartej klasy, zajęcia umuzykalniające dla uczniów klas I - III, cheerleaderki, zajęcia wzmacniające kompetencje matematyczne uczniów prowadzone metodą Marii Montessori, zajęcia wychowawcze w ramach Wodnej Gromady Zuchowej „Wesołe Sówki”. Atrakcyjne wycieczki, realizacja zajęć w ramach „Białej szkoły”, obozy sportowe. 

Zajęcia dodatkowe:
W roku szkolnym 2024/2025 dla dzieci z klas I szkoła oferuje pozalekcyjne zajęcia wspierające ucznia zdolnego i ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Są to:
zajęcia jogi w ramach innowacji pedagogicznej, 
zajęcia sportowego tańca towarzyskiego w ramach klasy tanecznej,
gromady zuchowe,
różnorodne koła zainteresowań,
zajęcia rozwijające kreatywność w ramach programu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia,
zajęcia chóru szkolnego,
gry i zabawy ruchowe w ramach Płockiej Akademii Piłki Ręcznej,
zajęcia wyrównawcze,
zajęcia terapii pedagogicznej,
zajęcia terapii psychologicznej,
zajęcia terapii logopedycznej,
zajęcia terapii SI,
zajęcia prowadzone metodą Marii Montessori,
gra na instrumentach (flet, gitara),
zajęcia korekcyjne,
koło chemiczne i pożarnicze,
zajęcia ratownictwa medycznego.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 4 oddziały ogólne i 1 oddział integracyjny

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 175; Wersja: 24.101.1.7 Harmonogram ID: 1377;