Niezalogowany
zmień rozmiar:

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do dyrektorów placówek
lub na adres e-mail: nabo.sp@zjoplock.pl
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl.


Pytanie 1.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia zgłoszenia/wniosku?

Odpowiedź:

W pierwszym kroku w menu "Moje zgłoszenie/wniosek" lub w menu "Nowe zgłoszenie/wniosek" wypełniamy ankietę  wybierając "Wypełnij nowe zgłoszenie/wniosek". Na głównej stronie ankiety podajemy hasło, które posłuży do logowania. Przy pierwszym uruchomieniu ankiety nie logujemy się do systemu.


Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL kandydata umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie kandydat został przyjęty. Logowanie umożliwi sprawdzenie WYŁĄCZNIE własnych wyników.


Pytanie 3.

Wprowadziłem dane, ale popełniłem błąd, którego obecnie (po zatwierdzeniu zgłoszenia/wniosku) nie mogę już poprawić. W jaki sposób możliwe jest zmodyfikowanie podanych przeze mnie danych w systemie?

Odpowiedź:

Należy skontaktować się z placówką pierwszego wyboru w celu skorygowania niepoprawnych informacji.
Po dokonaniu korekty wniosek powinien być ponownie wydrukowany, podpisany i złożony w placówce pierwszego wyboru.


Pytanie 4.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-mail, a chcę wypełnić "Kartę zgłoszenia/wniosku" ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np."brak".
Adres e-mail służy wyłącznie do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika. Nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ w razie zapomnienia hasła rodzic nie będzie miał możliwości jego odzyskania.


Pytanie 5.

Jeżeli planuję zapisać dziecko do szkoły podstawowej poza obwodem, to nic nie zgłaszam do szkoły obwodowej i czekam na etap "Rekrutacja do klas I .....", a wtedy dopiero składam wniosek do szkoły pierwszego wyboru?

Odpowiedź:

Gdy planujemy zapisać dziecko do szkoły podstawowej poza obwodem należy postąpić dokładnie tak jak opisał to rodzic w pytaniu powyżej - czyli, nie wypełniać zgłoszenia do szkoły obwodowej, tylko czekać na rozpoczęcie etapu "Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły".
Dziecko powinno wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca do szkół podstawowych, która rozpocznie się zgodnie z harmonogramem.Pytanie 6.

Czy w placówce drugiego wyboru kandydaci będą mieli mniejsze szanse niż kandydaci, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:
Pytanie jak i odpowiedź dotyczy etapu rekrutacji na wolne miejsca "Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły"

Nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosku w szkole pierwszego wyboru, jak również kolejność wyboru placówki na liście preferencji kandydata. Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do placówki pierwszego wyboru, to w placówce drugiego wyboru ma takie same szanse jak kandydat, dla którego ta placówka została wybrana jako placówka pierwszego wyboru. Decyduje suma punktów uzyskanych z kryteriów MEN oraz kryteriów dodatkowych.Rekrutacja ID: 136; Wersja: 20.158.311.2219 Harmonogram ID: 738;