Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej
prowadzonej przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2024/2025.Od 08 marca 2024 r. od godz. 15:00

Zgłoszenia do szkoły obwodowej przyjmowane są bezpośrednio w szkołach, poza systemem informatycznym NABO.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 175; Wersja: 24.101.1.7 Harmonogram ID: 1377;