Niezalogowany
zmień rozmiar:Informacja dotycząca rekrutacji uzupełniającej
do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2019/2020.Dnia 30.07.2019 roku o godz. 9.00 rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w zakładce Harmonogram rekrutacji uzupełniającej.

UWAGA ! Postępowanie uzupełniające nie odbywa się drogą elektroniczną.
Należy zgłosić się bezpośrednio do wybranej szkoły/szkół z wolnymi miejscami, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji. Wniosek zostanie wypełniony na miejscu, w sekretariacie szkoły.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz  Bursy Płockiej
dostępne są  na  Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 675;