Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych
od 18.05.2015 r. godz. 09.00  do 31.08.2015 r. godz.15.00
Wniosek należy pobrać i złożyć bezpośrednio w placówce dysponującej wolnymi miejscami