Strona główna


Informacja dotycząca naboru do klas I szkół podstawowych
na rok szkolny 2015/2016.

Rekrutacja elektroniczna odbywa się równolegle na stronach internetowych
http://ppo.zjoplock.pl   oraz  https://sp-plock.nabory.pl
Zgłoszenia dokonują Państwo na jednej z w/w stron.
Dane z obu stron trafiają do jednego systemu.
Przebieg procesu rekrutacji jest dostępny po zalogowaniu na obu w/w stronach internetowych.

od 13.04.2015 r. godz. 9:00  do  24.04.2015 r. godz. 15:00
trwa etap wprowadzania wniosków

 Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w każdej szkole podstawowej.


      Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają najpierw dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania). Po wypełnieniu powyższego i zapisaniu pojawi się komunikat wskazujący, która szkoła jest dla dziecka szkołą obwodową.

Dalsze działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do innej niż obwodowa, szkoły podstawowej na terenie Miasta. Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.

Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna jest na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl. Wśród szkół podstawowych znajduje się również 6 szkół z oddziałami integracyjnymi, w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.