Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock
na rok szkolny 2021/2022.
została zakończona

W dniu 27 lipca 2021 r. od godz. 09:00 do 28 lipca 2021 r. godz. 15:00 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas pierwszych w szkołach podstawowych.


UWAGA !
Postępowanie uzupełniające nie będzie odbywać się drogą elektroniczną, przeprowadza je szkoła dysponująca wolnymi miejscami.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się w zakładce Harmonogram rekrutacji uzupełniającej.

Informacja o wolnych miejscach w placówkach będzie dostępna w szkołach i na internetowej stronie naborowej w zakładce Wolne miejsca.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 148; Wersja: 21.141.316.1058 Harmonogram ID: 1036;