Rekrutacja uzupełniająca
od 18 maja godz.9:00 do 31 sierpnia godz. 15:00Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I należy pobrać i złożyć w wybranej szkole podstawowej dysponującej wolnymi miejscami.