Niezalogowany
zmień rozmiar:Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2019/2020.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

od 01.07.2019 r. godz. 9.00  do 02.07.2019 r. godz. 15.00Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz  Bursy Płockiej
dostępne są  na  Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 9.140.298.1658 Harmonogram ID: 668;