Niezalogowany
zmień rozmiar:

Informacja dotycząca naboru do klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2017/2018.

 

Szanowni Państwo Rodzice, 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły odbywać się będzie po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, tj. w dniach 12 czerwca od godz. 9:00 - 23 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl w zakładce rekrutacje. Wśród szkół podstawowych znajduje się również 6 szkół z oddziałami integracyjnymi (SP nr 3, 11, 17, 18, 22, 23), w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny lub na czas nauki w szkole podstawowej) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych. Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej.

         Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 oraz do Szkoły Podstawowej nr 24 Specjalnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7. Szczegółowe informacje dotyczące oferty kształcenia oraz przyjęcia do ww. szkół znajdą Państwo na ich stronach internetowych.

   

             Kandydaci do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, którzy przeszli pozytywnie sprawdzian predyspozycji wypełniają elektroniczny wniosek do OSM I stopnia w dniach w dniach 12 czerwca od godz. 9:00 - 23 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 126; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 0;