Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo Rodzice,

Nabór do samorządowych szkół podstawowych prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 19 kwietnia - 6 maja 2016r.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub
będą miały kłopoty podczas korzystania z systemu, otrzymają pomoc w każdej szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego Rodzice dziecka wypełniają najpierw dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania). Po wypełnieniu powyższego i zapisaniu pojawi się komunikat wskazujący, która szkoła jest dla dziecka szkołą obwodową.

Dalsze działania będą zależały od tego, czy chcą Państwo dokonać zgłoszenia do szkoły obwodowej, czy też wziąć udział w rekrutacji na wolne miejsca, do innej niż obwodowa, szkoły podstawowej na terenie Miasta. Kolejne kroki będą wskazane w systemie naborowym.

Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej.
Wśród szkół podstawowych znajduje się 6 szkół z oddziałami integracyjnymi, w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 121; Wersja: 6.128.260.858