Niezalogowany
zmień rozmiar:


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2018/2019.

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
Na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz  Bursy Płockiej dostępne są  na  Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 610;