Niezalogowany
zmień rozmiar:


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2018/2019.Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

od 02.07.2018 r. godz. 9.00  do 3.07.2018 r. godz. 15.00


Karta potwierdzenia woli

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz  Bursy Płockiej dostępne są  na  Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 608;