Niezalogowany
zmień rozmiar:


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2019/2020.

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkołyW zakładce "Sprawdź obwód placówki" oraz na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl  istnieje możliwość sprawdzenia szkoły obwodowej, po wpisaniu adresu zamieszkania.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz  Bursy Płockiej dostępne są  na  Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 132; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 648;