Niezalogowany
zmień rozmiar:

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ
w rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock
na rok szkolny 2023/2024.
Rekrutacje prowadzone bezpośrednio w placówce, poza systemem informatycznym NABO.
Szczegóły dotyczące zasad i terminów:


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 166; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1281;