Rekrutacja 2016

Szkoły podstawowe 2016/2017
Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych

od 23 maja 2016 r. godz. 12.00 do 27 maja 2016 r. godz. 15.00

Wnioski należy składać bezpośrednio do dyrektorów szkół dysponujących wolnymi miejscami.

20.06.2016 godz 12:00 - 23.06.2016 godz 12:00
 Potwierdzenie woli przyjęcia przez zakwalifikowanych kandydatów w rekrutacji uzupełniającej,
którzy złożyli wnioski do innych szkół niż obwodowa.

Niezłożenie "Karty potwierdzenia woli" będzie traktowane jako rezygnacja z miejsca
i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci zakwalifikowanych do danej placówki.
UWAGA
Dzieci zamieszkałe w obwodzie wybranej szkoły przyjmowane są z urzędu.
Rodzice nie muszą wypełniać i dostarczać karty potwierdzeni woli.
Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych
dostępne są
na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.plRekrutacja ID: 121; Wersja: 6.127.253.721