Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock
na rok szkolny 2022/2023.


Rekrutacje prowadzone bezpośrednio w placówce, poza systemem informatycznym NABO.
Szczegóły dotyczące zasad i terminów:


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 156; Wersja: 21.144.316.1071 Harmonogram ID: 1158;