Niezalogowany
zmień rozmiar:Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock
na rok szkolny 2022/2023.Rekrutacja została zakończona.

Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 156; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1168;