Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja do szkoły muzycznej

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia na rok szkolny 2021/2022
oraz
Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia na rok szkolny 2021/2022


Terminy czynności postępowania rekrutacyjnego

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Składanie wniosku o przyjęcie

1 marca

10 maja

Przeprowadzenie badania przydatności, egzaminu wstępnego

17 maja

 18 majaokreśla:
1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do Szkoły,
2) dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
3) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
do szkoły, w tym: zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania przydatności, egzaminu wstępnego oraz skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifikacyjnej.
KANDYDACI, KTÓRZY ZOSTANĄ PRZYJĘCI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
NIE WYPEŁNIAJĄ ZGŁOSZENIA 
DO SZKOŁY OBWODOWEJ ORAZ WNIOSKU DLA DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY.


Strony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego MDK, HZPiT oraz Bursy Płockiej
dostępne są na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 148; Wersja: 21.125.311.1089 Harmonogram ID: 1030;