Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku

Adres: Przyszkolna 22
09-402 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Radosław Siłkowski
Strona WWW: http://sp15plock.edupage.org
E-mail: sp15plock@poczta.fm
Telefon: 24 264 13 09

Opis oferty:


              Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu jest położona przy ulicy Przyszkolnej 22 w Płocku na osiedlu Góry, w malowniczej scenerii Skarpy Ciechomickiej. Usytuowanie placówki gwarantuje naszym dzieciom bezpieczeństwo i zapewnia interesujące miejsca do działań dydaktycznych w terenie. Kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi posiadają wysokie kwalifikacje do pracy z dzieckiem.
              Szkoła posiada dobre warunki lokalowe. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zmodernizowana została sala gimnastyczna, mamy piękne nowe boisko i plac zabaw. 

              W szkole w godz. 7:00-16:00 funkcjonuje kolorowa świetlica, zapewniająca dzieciom opiekę, ciekawe zajęcia, różnorodne gry i zabawy oraz pomoc przy odrabianiu pracy domowej. Uczniowie korzystają również ze smacznych obiadów na stołówce szkolnej.

              W bibliotece młody czytelnik może skorzystać z bogatego księgozbioru, który jest na bieżąco aktualizowany.

              W szkole prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Do dyspozycji uczniów jest 25 indywidualnych laptopów i 42 tablety zakupione w ramach projektów „Cyfrowa szkoła „ i „Lekki plecak”.

              Pomocą psychologiczno-pedagogiczną służy pedagog i logopeda. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach terapii pedagogicznej, zajęciach logopedycznych i zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
              Każdego roku nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w konkursach wiedzowych, czytelniczych i plastycznych oraz odnoszą sukcesy w zawodach sportowych. Pomagają Im w tym koła zainteresowań, SKS. Nasi uczniowie chętnie biorą udział jako wolontariusze w wielu akcjach charytatywnych, np. Szlachetna Paczka, Góra Grosza, WOŚP, Paka dla Rodaka.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.sp15plock.edupage.org
Oferta:

Atuty naszej szkoły:

 • klimatyzowane pracownie, wyposażone w tablice multimedialne, projektory, pomoce dydaktyczne;
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w monitory interaktywne i aplikację edukacyjną CORINTH;
 • nowoczesna sala gimnastyczna i pracownia komputerowa;
 • wielofunkcyjne boisko szkolne;
 • świetlica szkolna - nauka i zabawa po lekcjach, możliwość odrobienia pracy domowej po lekcjach lub miłego spędzenia czasu wolnego;
 • biblioteka szkolna - bogaty i różnorodny księgozbiór do korzystania w czasie przerw i po lekcjach;
 • udział w Programie "Laboratoria Przyszłości" oraz w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Nasza szkoła zapewnia:

       • naukę w kolorowych i nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych;
       • ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowaną do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów;
       • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim doświadczeniem;
       • opiekę świetlicową w godzinach od 7.00 do 16.00;
       • możliwość korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej;
       • ciekawe formy pracy z uczniami: wyjazdy do kina, teatru, muzeów, biblioteki, rajdy, biwaki, wycieczki krajoznawcze; 
       • organizowanie wypoczynku w czasie ferii i wakacji;
       • dodatkowe zajęcia ruchowe: SKS, gimnastyka korekcyjna, wyjazdy na basen, zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców;
       • opiekę pedagogiczną i logopedyczną;
       • stołówkę szkolną - możliwość skorzystania z pysznych dwudaniowych obiadów;
       • różnorodne formy współpracy z rodzicami: spotkania indywidualne, zebrania, zajęcia otwarte.
Zajęcia dodatkowe:
 • gimnastyka korekcyjna;
 • SKS;
 • zajęcia z piłki siatkowej dla chłopców;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i matematyki;
 • terapia pedagogiczna;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia indywidualne z uczniami;
 • zajęcia logopedyczne.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE Ogólnodostepny

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 156; Wersja: 22.134.331.1126 Harmonogram ID: 1168;