Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki

Adres: Miodowa 13A
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Wiśniewska
Strona WWW: sp17.plocman.pl
E-mail: sp17.plock@gmail.com

Opis oferty:


     Podczas systematycznej pracy, każdego dnia przygotowujemy uczniów do życia we współczesnym świecie, a jednocześnie jako szkoła o pięćdziesięcioletniej historii przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania tradycji. Posiadamy swój ceremoniał i hymn. Dewizą, która przyświeca nam w pracy z uczniami, jest myśl: Oczekuj, że każdy uczeń jest inny”.
     Zatrudniamy wykształconą kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi kwalifikacje, stosuje nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi, realizuje innowacje pedagogiczne, projekty, programy edukacyjne i profilaktyczne oraz bierze udział w różnorodnych przedsięwzięciach. Potwierdzeniem podejmowanych działań są uzyskane certyfikaty i wyróżnienia.
     Aby spełnić Państwa oczekiwania, tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną dzieciom i ich rodzicom. Zapewniamy wyjątkową atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia i nawiązywaniu nowych przyjaźni poprzez zabawę i naukę. Stwarzamy możliwość skorzystania z porad specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, nauczycieli zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogów. Dodatkowo na terenie placówki funkcjonują klasy sportowe, które działają w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej oraz klasy integracyjne.
Uczniowie w naszej szkole mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uczęszczając na różnorodne, pozalekcyjne koła zainteresowań i koła przedmiotowe, pozwalające na rozbudzanie ciekawości świata. Od wielu lat uczestniczymy w różnorodnych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
     Jednocześnie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 17 od 1 września 2019 roku, na podstawie uchwały nr 70/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze w budynku przy ulicy Miodowej 18.
     Placówka będzie funkcjonowała w nowo wyremontowanym budynku dostosowanym do potrzeb zarówno tych najmłodszych jaki i starszych dzieci. Sale edukacyjne wyposażone będą w nowoczesny sprzęt m.in. tablice multimedialne, dywany interaktywne i ergonomiczne krzesełka. Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w salach będą czekały indywidualne szafki a dla uczniów klas IV-VIII na korytarzach szkolnych. Ponadto będą funkcjonować oddzielne szatnie dla uczniów klas I-IV i V-VIII. Do dyspozycji uczniów będzie przestronna sala gimnastyczna i sala do gimnastyki korekcyjnej. Na poszczególnych piętrach będą nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe, komputerowe, językowe oraz biblioteka szkolna doposażona w lektury i ciekawe pozycje beletrystyczne zakupione w ramach projektu "Książki naszych marzeń". Ponadto zapewniamy naszym uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej przed i po skończonych lekcjach oraz możliwość wykupienia smacznych obiadów w stołówce.
     Niewątpliwą atrakcją naszej placówki będzie Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka", wyposażony w nowoczesne zabawki idealne dla rozwoju aktywności ruchowej dla dzieci z klas I-III. Inwestycja powstanie w bieżącym roku kalendarzowym w sąsiedztwie "Słowni pod chmurką", obydwa obiekty będą pełniły funkcję sali gimnastycznej pod gołym niebem.
 Oferta:

Zapewniamy:
 • profesjonalną i rzetelną realizację podstawy programowej,
 • urozmaicone zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe prowadzone nowoczesnymi metodami i formami pracy,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci,
 • rozwijanie kreatywności poprzez działania dla dobra innych,
 • bogatą bazę dydaktyczną i sportową,
 • różnorodną gamę imprez szkolnych,
 • udział w licznych konkursach z nagrodami,
 • ciekawe wycieczki turystyczno-edukacyjne, wyjazdy na obozy sportowe, "zielone" i "białe" szkoły, wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.,
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej od godziny 6.40 do 16.10,
 • smaczne obiady w stołówce,
 • organizację nieodpłatnych zajęć w czasie ferii zimowych i letnich,
 • bezpłatną porcję owoców i warzyw dla uczniów klas I-V w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz mleka  „Mleko w szkole”,
 • możliwość skorzystania z konsultacji i udziału w zajęciach z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, nauczycielem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i nauczycielami specjalistami w zakresie terapii pedagogicznej,
 • poczucie bezpieczeństwa dzieci dzięki działającemu monitoringowi zewnętrznemu i wewnętrznemu,
 • opiekę medyczną,
 • przyjazną i życzliwą atmosferę.
Wiemy, że start dziecka w szkole ma ogromne znaczenie dla jego życia i rozwoju, dlatego planujemy utworzyć klasy:
- Ia - oddział ogólnodostępny z dodatkowymi godzinami z języka angielskiego,
- Ib - oddział ogólnodostępny z dodatkowymi godzinami z zakresu muzyki i rytmiki,
- Ic - oddział integracyjny.
Dbamy o to, aby proces edukacyjny i wychowawczy przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze, co będzie miało wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ucznia w szkole.

Zajęcia dodatkowe:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne,
 • dodatkowe godziny języka angielskiego,
 • gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia piłkarskie w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej,
 • zajęcia sportowe: m.in. unihokej, siatkówka,
 • udział w rajdach turystycznych,
 • udział w kołach zainteresowań: ekologicznym, szachowym, pierwszej pomocy, kodowania robotów, humanistyczno-dziennikarskim,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych na spotkaniach chóru „Muzyczne Iskierki”,
 • udział w zespole tanecznym „Pląs”,
 • rozwijanie zainteresowań teatralnych na spotkaniach grupy „Zgrywusy”,
 • udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe oraz twórcze myślenie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, przyrodniczych, historycznych, językowych, logicznego myślenia, plastycznych na kołach przedmiotowych.

Zapraszamy do naszej placówki :)Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 3 oddziały

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 675;