Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku

Adres: Miodowa 18
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Anna Wiśniewska
Strona WWW: http://sp17.plocman.pl/
E-mail: sekretariat@sp17.plocman.pl
Telefon: 24 366 25 60

Opis oferty:


Podczas systematycznej pracy, każdego dnia przygotowujemy uczniów do życia we współczesnym świecie, a jednocześnie jako szkoła o ponad pięćdziesięcioletniej historii przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania tradycji. Posiadamy swój ceremoniał i hymn. Dewizą, która przyświeca nam w pracy z uczniami, jest myśl: „Oczekuj, że każdy uczeń jest inny”.
Zatrudniamy wykształconą kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi kwalifikacje, stosuje nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi, realizuje innowacje pedagogiczne, projekty, programy edukacyjne i profilaktyczne oraz bierze udział w różnorodnych przedsięwzięciach. Potwierdzeniem podejmowanych działań są zdobywane certyfikaty i wyróżnienia.
Aby spełnić Państwa oczekiwania, tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną dzieciom i ich rodzicom. Zapewniamy wyjątkową atmosferę, sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi ucznia i nawiązywaniu nowych przyjaźni poprzez zabawę i naukę. Stwarzamy możliwość skorzystania z porad specjalistów: pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, nauczycieli zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej i oligofrenopedagogów. Ponadto na terenie placówki funkcjonują klasy sportowe, które działają w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej oraz klasy integracyjne.
Uczniowie w naszej szkole mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, uczęszczając na różnorodne, pozalekcyjne koła zainteresowań i koła przedmiotowe, pozwalające na rozbudzanie ciekawości świata. Od wielu lat realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
 Od 1 września 2019 roku placówka funkcjonuje w wyremontowanym wewnątrz budynku, dostosowanym do potrzeb zarówno tych najmłodszych jaki i starszych dzieci. Sale edukacyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt m.in. tablice multimedialne, monitory, dywany interaktywne i ergonomiczne krzesełka. W klasach są indywidualne szafki dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej, zaś na korytarzach dla uczniów klas IV - VIII. Budynek szkolny wyróżnia wyremontowana, docieplona, przestronna sala gimnastyczna. Od października 2020 roku działa sala do terapii integracji sensorycznej „Miodowe wzgórza” sfinansowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.  Szkoła dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, komputerowymi i językowymi. Uczniowie mają możliwość, podczas lekcji zamiast z tradycyjnych podręczników korzystać z tabletów, które szkoła otrzymała w ramach projektu „Lekki plecak” realizowanego przez Miasto Płock i współfinansowanego przez PKN ORLEN. Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór doposażony w lektury i ciekawe pozycje beletrystyczne zakupione w ramach projektu "Książki naszych marzeń". Ponadto zapewniamy naszym uczniom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej przed i po skończonych lekcjach oraz możliwość wykupienia smacznych obiadów w stołówce.
Niewątpliwą atrakcją naszej placówki są „Siłownia pod chmurką” i Radosny Plac Zabaw "Siedemnasteczka", wyposażone w nowoczesne przyrządy i zabawki idealne dla rozwoju aktywności ruchowej zarówno dla starszych jak i młodszych. W obrębie szkoły znajdują się również: boiska, bieżnia, skocznia w dal, które dają możliwość prowadzenia lekcji wychowania fizycznego na powietrzu. Oferta:
Zapewniamy:

 • profesjonalną i rzetelną realizację podstawy programowej z wykorzystaniem w procesie edukacyjnym programów multimedialnych,
 • bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową,
 • urozmaicone zajęcia edukacyjne i rekreacyjno-sportowe prowadzone nowoczesnymi metodami i formami pracy,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci,
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
 • różnorodną gamę imprez szkolnych,
 • udział w licznych konkursach z nagrodami,
 • ciekawe wycieczki turystyczno-edukacyjne, wyjazdy na obozy sportowe, biwaki, wyjścia do kina, teatru, muzeum itp.,
 • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej od godziny 6.30 do 16.00,
 • smaczne obiady w stołówce,
 • organizację nieodpłatnych zajęć w czasie ferii zimowych,
 • bezpłatną porcję owoców i warzyw dla uczniów klas I-V w ramach "Programu dla szkół”,
 • możliwość skorzystania z konsultacji i udziału w zajęciach z pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej i terapii ręki, nauczycielem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i specjalistami w zakresie terapii pedagogicznej,
 • poczucie bezpieczeństwa uczniów dzięki działającemu monitoringowi zewnętrznemu i wewnętrznemu,
 • opiekę medyczną i stomatologiczną,
 • przyjazną i życzliwą atmosferę.
Wiemy, że start dziecka w szkole ma ogromne znaczenie dla jego życia i rozwoju, dlatego planujemy utworzyć klasy:
- Ia - oddział ogólnodostępny z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego,
- Ib - oddział ogólnodostępny z innowacją pedagogiczną z matematyki z elementami kodowania,
- Ic -  odział ogólnodostępny,
- Id - oddział integracyjny.

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie ucznia w szkole, troszczymy się o to, by proces edukacyjny i wychowawczy przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze.Zajęcia dodatkowe:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne oraz rewalidacyjne, terapii integracji sensorycznej i terapii ręki, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne,
 • dodatkowe godziny języka angielskiego,
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia piłkarskie w ramach Płockiej Akademii Piłki Nożnej,
 • zajęcia sportowe: m.in. unihokej, siatkówka, ogólnorozwojowe,
 • udział w rajdach turystycznych,
 • udział w kołach zainteresowań: szachowym, pierwszej pomocy, kodowania robotów, humanistyczno-dziennikarskim,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych na zajęciach chóru „Muzyczne Iskierki”,
 • udział w zajęciach zespołu tanecznego „Pląs”,
 • rozwijanie zainteresowań teatralnych na spotkaniach grupy „Zgrywusy”,
 • udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe oraz twórcze myślenie,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych, przyrodniczych, historycznych, językowych, logicznego myślenia, plastycznych na kołach przedmiotowych,
 • aktywność w prężnie działającym Samorządzie Uczniowskim i wolontariacie.
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 3 oddziały ogólnodostępne i 1 oddział integracyjny

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 166; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 1281;