Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku

Adres: Jasna 8
09-400 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: Urszula Pankowska
Strona WWW: http://sp18plock.pl
E-mail: sekretariat@sp18plock.pl
Telefon: 24 262 98 08

Opis oferty:Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego, ul. Jasna 8, 09-400 Płock
Telefony do szkoły: 24 2629808, fax. 24 2626277

Dyrektor Szkoły - Urszula Pankowska, tel. wew. 11
Wicedyrektor - Magdalena Rogozińska (nadzór klas I - IV), tel. wew. 19
Wicedyrektor - Ewa Jankowska (nadzór klas V -VIII), tel. wew. 16

Kierownik świetlicy - Iwona Jóźwicka, tel. wew. 20
Pedagog - Anna Flont, tel. wew. 22
Psycholog - Joanna Kołodziej, tel. wew. 17
Kierownik gospodarczy - Łukasz Dąbrowski, tel. wew. 15
Sekretariat szkoły czynny - 7.00 - 15.00
Pracownicy sekretariatu - Kinga Matuszewska, Małgorzata Nagadowska,
Intendent - Iwona Konopińska (opłaty za obiady), tel. wew. 24
Pielęgniarka szkolna - Gabriela Kowalczyk, tel. wew. 18
Pokój nauczycielski - tel. wew. 13Oferta:

Szkoła zamierza otworzyć 3 oddziały, w tym 1 integracyjny.
W szkole będą realizowane innowacje pedagogiczne:
- teatralna,
- matematyczna z elementami programowania,
- matematyczno - przyrodnicza.

Zajęcia odbywać się będą na pierwszą zmianę, po zajęciach istnieje możliwość korzystania ze świetlicy w godzinach: 6.30 - 16.30.

Dzieci w klasach I-III uczą się w osobnym budynku. Sale wyposażone są w  nowoczesne środki multimedialne i pomoce dydaktyczne, miejsca do zabawy i wypoczynku.
Zapewniamy uczniom miejsca na pozostawianie podręczników i przyborów szkolnych, a także tzw. Dobre Krzesła - niwelujące skutki długiego siedzenia.
Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre i  dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone wynikami z zewnętrznych  egzaminów ósmoklasisty.  Co roku możemy poszczycić się
laureatami w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych i ogólnopolskich oraz w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej.
Bierzemy udział w różnych programach m. in. Trzymaj Formę, Szkolny Klub Sportowy,  Laboratoria Przyszłości, Aktywna Tablica,  w projektach unijnych np. Poszerzamy Horyzonty ..., a także w programach profilaktycznych np. Lew Honorek, Debata, Spójrz inaczej. 
Obecnie realizujemy akcję "SZKOŁA BEZ DZWONKÓW", która znacząco zmniejsza hałas w szkole i stres u dzieci związany z nagłym sygnałem dźwiękowym.

Ponadto szkoła zapewnia:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem i zaangażowaniem,
- rzetelną realizację programów nauczania,
- realizację programów innowacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i terapii,
- możliwość nauki w klasach integracyjnych i z innowacjami pedagogicznymi,
- poradnictwo pedagoga i psychologa,
- opiekę profilaktyczną i zdrowotną,
- udział dzieci w programach propagujących zdrowe odżywianie,
- zajęcia rozwijające dla ucznia zdolnego oraz wspomagające dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Szkoła wyposażona jest w:
- nowoczesne wielofunkcyjne boisko,
- duży plac zabaw,
- nowo wybudowaną i nowocześnie wyposażoną salę gimnastyczną,
- 2 laboratoria języków obcych na 24 stanowiska,
- salę do zajęć integracji sensorycznej,
- salę do zajęć logopedycznych,
- 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
- Informatyczne Centrum Multimedialne (4 stanowiska komputerowe z oprogramowaniem, skaner, drukarka),
- magiczny dywan,
- drukarkę 3D,
- szkolne nagłośnienie radiowęzłowe,
- nowoczesną pracownię fizyczną i chemiczną,
- telewizor multimedialny,
- tablice interaktywne,
- komputery w każdej klasie,
- dziennik elektroniczny,
- stołówkę szkolną i świetlicę,
- elektroniczny system wejścia i wyjścia z budynku szkoły,
- ochronę osób i mienia z wykorzystaniem systemu monitoringu (46 kamer).Zajęcia dodatkowe:
W szkole działa wiele kół zainteresowań,m.in. koło teatralne, koło dziennikarskie, językowe, historyczne, turystyczne, zespół muzyczny i chór, zajęcia sportowe w ramach SKS. Wdrożyliśmy też wiele programów innowacyjnych, np. z języka angielskiego, matematyki, biologii.
W szkole pracują nauczyciele specjaliści: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, a także nauczyciele prowadzący zajęcia logopedii, rewalidacji, specjaliści od autyzmu, terapii integracji sensorycznej i socjoterapeutycznej.  
W naszej szkole można więc spędzić czas na sportowo, w teatralnym geście i w tanecznym pląsie.
Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną każdemu dziecku.

                                                                                                                 Dostępne miejsca:

Nazwa Opis
KLASY PIERWSZE 2 oddziały ogólnodostępne, 1 oddział integracyjny
W szkole będą realizowane innowacje pedagogiczne:
- teatralna,
- matematyczna z elementami programowania,
- matematyczno - przyrodnicza.

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 175; Wersja: 24.101.1.7 Harmonogram ID: 1377;