Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Płocku

Adres: Faustyna Piaska 5
09-407 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor: mgr Marzenna Machała-Pniewska
Strona WWW: krzywousty.pl
E-mail: zs01@zjoplock.pl

Opis oferty:


Zespół Szkół nr 1 w Płocku, w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Książąt Mazowieckich i IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi jest "Szkołą Wspierającą Uzdolnienia". Oferuje swoim wychowankom stale unowocześnianą bazę dydaktyczną i doskonałą bazę sportową. Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość rozwijania wiedzy, pasji i zainteresowań. Odnoszą również spektakularne sukcesy sportowe w lekkoatletyce i piłce ręcznej. Potwierdzeniem powyższego są liczne certyfikaty: "Otwarta szkoła", "Uczniowie z klasą", "Nauczyciel z klasą", "Szkoła z klasą 2.0", "Szkoła gotowa na TIK".

Dysponujemy:
- 3 pracowniami komputerowymi ze stałym łączem internetowym,

- pracownią multimedialną,

- nowoczesną halą sportową, 2 salami gimnastycznymi, w tym do prowadzenia zajęć fitness, profesjonalną siłownią z ergometrami wiosłowymi,

- kompleksem boisk sportowych, w tym "Orlikiem",

- nowocześnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi,

- biblioteką i czytelnią ze stanowiskami internetowymi,

- gabinetem pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, pielęgniarki, stomatologa,

- profesjonalną  strzelnicą sportową wyposażoną w sportową broń pneumatyczną,

-  2 świetlicami (odrębna dla klas I – III szkoły podstawowej) i stołówką szkolną.

W naszej szkole funkcjonuje bezpłatny dziennik elektroniczny. Rodzice na bieżąco mogą kontrolować oceny, obecności, pozyskiwać informacje o swoich dzieciach.
Oferta:
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Płocku. Atmosfera panująca w naszej szkole, profesjonalna kadra pedagogiczna oraz przygotowana oferta edukacyjna dadzą uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, rozwoju zainteresowań i pasji, udziału w wielu ciekawych przedsięwzięciach i eksperymentach. Przygotują do dalszego kształcenia na kolejnych etapach edukacji.

Dla naszych najmłodszych uczniów - Pierwszoklasistów przygotowaliśmy odrębny segment budynku szkoły z oddzielnym wejściem oraz odrębną świetlicę szkolną w celu zapewnienia Im bezpiecznych i komfortowych warunków nauki, odpoczynku i zabawy. Sale lekcyjne są nowocześnie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój dzieci.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy trzy klasy pierwsze szkoły podstawowej: I a, I b, I c.

W każdej z nich będą się odbywały zajęcia rozwijające aktywność i kreatywność uczniów. Planujemy zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego.

Uczniowie posiadający opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą skorzystać z fachowej pomocy logopedy, terapeuty pedagogicznego, tyflopedagoga, specjalisty do pracy z dzieckiem autystycznym.

Zapewniamy należytą opiekę wszystkim uczniom. Dla bezpieczeństwa podopiecznych szkoła wyposażona jest w monitoring, kontrolowane są wejścia i wyjścia z placówki.
Zajęcia dodatkowe:

Nasza szkoła zapewnia Dzieciom nie tylko doskonałe warunki do nauki, ale również wiele ciekawych i atrakcyjnych sposobów na spędzanie czasu wolnego. Co roku organizujemy piknik rodzinny dla całej społeczności szkolnej i mieszkańców osiedla Międzytorze, rajdy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, Bieg Wagarowicza, różnorodne konkursy i szereg innych imprez odbywających się z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego.

Wszyscy chętni pierwszoklasiści będą mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, np.: zajęciach twórczości prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli, plastycznych, muzycznych, gimnastyki korekcyjnej, koła szachowego.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do oferty edukacyjnej szkoły.

 

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE I a, I b 10

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 129; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 610;