Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Płocku

Adres: gen. Tadeusza Kutrzeby 2a
09-410 Płock
pokaż na mapie
Dyrektor:
Strona WWW: www.zs5.net.pl
E-mail: sekretariat@g8.edu.pl

Opis oferty:


                 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 w Zespole Szkół nr 5 w Płocku to nowa propozycja na rynku edukacyjnym  miasta Płocka. Szkoła rozpoczyna swoją działalność 1 września 2017 r.

            Siedziba Szkoły Podstawowej nr 8 to - dobrze znany mieszkańcom Podolszyc - gmach  o nowoczesnej architekturze dysponujący bogatą bazą dydaktyczną  i sportową. Placówka powstaje na gruncie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku. Uczniowie Naszego Gimnazjum od lat osiągają bardzo wysokie wyniki edukacyjne. Na podstawie badań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie polegających na mierzeniu jakości i efektywności pracy szkół  za pomocą  obiektywnego narzędzia - wskaźnika  EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) należymy do SZKÓŁ SUKCESU. Jesteśmy przekonani, że możemy powtórzyć sukces wychowawczy i edukacyjny gimnazjalistów także z młodszymi dziećmi.  Kierujemy do Państwa propozycję oferty Szkoły Podstawowej nr 8, ponieważ wierzymy, że potrafimy stworzyć Państwa dzieciom warunki kształcenia na najwyższym poziomie w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu.


Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany. Przyszkolne parkingi zapewniają bezpieczny dowóz i dojście uczniów do placówki. Ponadto, aby zapewnić uczniom bezpieczną naukę, a nauczycielom komfort pracy szkoła objęta jest systemem monitoringu wizyjnego oraz zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.
Oferta:
Zapewniamy:
 • realizację programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym;
 • rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od godz. 8.00;
 • bezpieczeństwo i fachową opiekę kadry pedagogicznej;
 • przyjazną atmosferę i życzliwość;
 • możliwość korzystania z zajęć świetlicowych (godziny pracy świetlicy dostosowane do potrzeb rodziców);
 • opiekę logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy;
 • zajęcia terapii pedagogicznej;
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
 • doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną;
 • indywidualną terapię pedagogiczną;
 • indywidualizację procesu nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • opiekę stomatologiczną;
 • opiekę pielęgniarską;
 • zajęcia z takich przedmiotów jak: języki obce, wychowanie fizyczne, edukacja plastyczna, edukacja muzyczna, zajęcia wyrównawcze i komputerowe prowadzone będą przez nauczycieli specjalistów.

Udostępniamy uczniom:

 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne oraz ciekawe pomoce dydaktyczne (klasy są przestronne, z wydzielonymi miejscami do zabawy i nauki);
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną, która jest bogato wyposażona w sprzęt sportowy oraz zaplecze sanitarne;
 • sale do zajęć rekreacyjno-sportowych i gimnastyki korekcyjnej;
 • boisko wielofunkcyjne;
 • wielostanowiskowe nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do internetu;
 • bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię;
 • stołówkę szkolną;
 • sklepik szkolny.
       
Rodzicom gwarantujemy:
 • systematyczny, stały kontakt z nauczycielem i bieżące informacje o postępach dziecka;
 • bezpłatne  korzystanie z dziennika elektronicznego – na bieżąco informacje dotyczące frekwencji, wyników w nauce, sprawdzianów, zebrań, uroczystości, zastępstw, dni wolnych od zajęć dydaktycznych;
 • możliwość współuczestniczenia w życiu szkoły (wspólne wyjazdy, imprezy okolicznościowe),
 • dbałość o wszechstronny rozwój dziecka i indywidualne traktowanie jego potrzeb i zainteresowań.

Jednocześnie informujemy, że klasa integracyjna zostanie utworzona, jeżeli rodzice dzieci niepełnosprawnych wyrażą taką potrzebę. Wszystkie dzieci, również niepełnosprawne, mogą w pełni wykorzystać swoje możliwości rozwojowe, osiągać sukcesy dydaktyczne i uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej.


Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli,  jest otwarta na nowoczesne technologie oraz nowatorskie pomysły. Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana do pracy w zreformowanej szkole. Nauczyciele ustawicznie doskonalą się w licznych formach zewnętrznych, jak i w ramach systemu wewnątrzszkolnego.
Zajęcia dodatkowe:
​Dzieci uczęszczające do naszej szkoły będą miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w tym m. in.:
 •  przedmiotowe kółka zainteresowań,
 •  zajęcia SKS-u,
 • kółko teatralne,
 • chór szkolny,
 •  zespół wokalno-muzyczny,
 •  drużyna zuchów.Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
KLASY PIERWSZE 4 oddziały ogólne 12

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 126; Wersja: 7.103.283.1095 Harmonogram ID: 544;